La UJI acollirà el II congres de criminologia de la Comunitat Valenciana

193

Sota el lema ‘Una ciència per a la societat’ els dies 3 i 4 de novembre del 2016 es realitzarà a la Universitat Jaume I de Castelló el ‘II Congrés de Criminologia de la Comunitat Valenciana’, organitzat per la Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València-Estudi General, Universitat d’Alacant i Universitat Miguel Hernández d’Elx, en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana.

La criminologia, cada vegada més, comença a conèixer-se com una ciència que pot actuar com a motor de canvi social, per la seva versatilitat i la seva finalitat eminentment social. La varietat de camps en els quals poden actuar la persona i la societat amb la criminologia introdueix un plus de cientificitat que no té altre objecte que la intenció de millorar la vida de les persones, coadjuvant a les institucions en la prestació del millor servei possible en cada moment.

És ben cert que la praxi professional encara dista molt la implantació i generalització a la qual s’aspira, però això no vol dir que la projecció professional i l’aplicació dels coneixements criminològics queden entorpits o invisibilitats. Cada vegada amb més freqüència, tal com evidencien les ponències habituals en els congressos, l’aplicació de la criminologia en les diferents àrees de coneixement van canviant de pràctica indirecta a pràctica directa, propiciant noves oportunitats de recerca i, conseqüentment, d’intervenció professional.

El II Congrés Interuniversitari de Criminologia de la Comunitat Valenciana vol posar de manifest, a través de la intervenció dels professionals, la importància i transcendència social que aquesta ciència pot tenir en una societat dinàmica, plural i moderna. L’assistència al congrés es reconeixerà amb 0,5 crèdits.