La Sindicatura de Comptes aconsella a la Generalitat Valenciana, que extreme el control económic de les activitats extraescolars

481

La Sindicatura de Comptes aconsella a la Generalitat Valenciana, que extreme el control económic de les activitats extraescolars que es realizen ara en molts colegis publics de la Comunitat Valenciana.

Tant es aixo, que la Sindicatura de Comptes ha presentat un informe que diu, que del treball realitzat es desprendeix que amb caràcter general, els centres concertats no soliciten autorització de preus en les activitats extraescolars.

A més a més, la Sindicatura de Comptes diu també, que la normativa autonómica no es prou clara, al voltant del principi bàsic de gratuitat.

Per ultim, aquest informe també destaca que el periode de pagament de les despeses de funcionament tant de centres publics com concertats es va deteriorar en el periode comprengut entre el any 2009 fins a l’any 2013.