La Policía Local d’Almassora utilitzarà lectors de chip per a identificar gosos i evitar infraccions

89

La Policia Local d’Almassora ha iniciat una campanya, que s’estendrà durant els mesos de novembre i desembre, per controlar el compliment de la normativa de tinença d’animals i en la que utilitzarà eines com els lectors de xip. En concret, la campanya porta per títol “Tenir un gos comporta responsabilitats” i vigilarà que els propietaris de cans els tinguin censats, els passegin subjectes i recullin els excrements.

Tal com ha indicat el regidor de Seguretat Pública, Santiago Agustí, “tots els torns de servei estaran implicats en aquesta comesa en el conjunt del terme municipal, un projecte en el qual utilitzarem els mecanismes al nostre abast, com a lectors de xip, davant la sospita que hi mascotes sense identificar a Almassora i això suposa un risc per a la població i per als propis animals “.

L’intendent principal de la Policia Local, Roberto Verdoy, ha detallat l’objecte de la vigilància, que abordarà cinc àrees. D’una banda, els agents vigilaran la inscripció dels animals en el cens municipal, que s’ha de tramitar en el termini màxim de tres mesos des del seu naixement o d’un mes des de la seva adquisició, i la identificació mitjançant xip. A més, sancionaran els propietaris que passegin els gossos sense collar tant en vies com en espais públics i als que no recullin els excrements de les mascotes.

D’altra banda, serà objecte de multa l’accés dels animals a la sorra de la platja i tots aquells casos en què les mascotes no disposin d’un allotjament adequat que permeti una òptima ventilació, il·luminació i mobilitat, on l’animal no atempti contra la higiene i la salut pública i no causi molèsties als veïns.

La campanya de vigilància incideix en el cas dels animals catalogats com a potencialment perillosos, que sempre han de circular subjectes amb corretges o cadenes no extensibles, de menys de dos metres de longitud, i més amb morrió (quedaran eximits quan acrediten el seu ensinistrament i superació de un test anual de socialització). Els propietaris d’aquests cans no poden circular amb més d’un gos d’aquestes característiques. La persona responsable de l’animal ha de ser major d’edat i estar capacitada per exercir un control efectiu de l’animal, així com portar a sobre la llicència administrativa corresponent i la certificació de la inscripció prèvia del ca al registre.

L’ordenança municipal de tinença d’animals preveu un règim sancionador que castiga les infraccions amb multes que oscil·len entre els 30 i els 600 euros (lleus), de 600 a 6.000 euros (greus) i de 6.000 a 18.000 euros (molt greus). La Policia Local d’Almassora ha sol·licitat la col·laboració ciutadana a través del telèfon 964560001 per tallar les males pràctiques que poden suposar un risc per a la resta de la població i les pròpies mascotes.