La llista negra de l’administració Monton

531
Una llista negra elaborada per l’administració Munt, que intenta justificar a través de la utilització de la comunitat universitària pública, i que s’ha concretat en una primera envestida, amb un tota! de 23 acomiadaments i de 26 amortitzacions de places, en destrucció de l’ocupació i de l’ocupabilitat del Consorci. Tot això, en l’àmbit d’un projecte més ampli que obeeix a l’objectiu de desmantellament de l’entitat hospitalària, per aconseguir la seva transformació en un hospital de descàrrega que serveixi als interessos del que funcioni finalment com a referent, entorpint per a això el desenvolupament d’especialitats necessàries per al suport de pilars bàsics com són l’oncologia o l’oftalmologia.

I l’origen de tot aquest pla maliciós ve vertebrat al voltant d’un acord aconseguit davant el Tribunal d’Arbitratge Laboral el 20 de maig de 2014, que incloïa un compromís exprés de continuïtat de tots els contractes fins a l’elaboració d’un estudi de la estructuralitat dels mateixos, que mai es va realitzar. Acord que fiie aconseguit amb la gestió d’un altre executiu, i del qual ara l’executiu de Munt fa una interpretació unilateral que ha portat a la seva materialització obviant el dret de la negociació col·lectiva. Un reüll de drets dels treballadors que resulta imperdonable i que hauria de desembocar en la nul·litat de tots els acords assolits en aquests termes.

L’administració Munt, dedicada en cos i ànima al detriment del Consorci, que segueix sinsolventar problemàtiques bàsiques quedificultan sufiincionamiento, deixant que acusi deficiències derivades de normativa sense l’habilitació de fórmules alternatives, com és la impossibilitat de contractació ni de substitució del personal funcionari, tantes vegades denunciat i que s’arrossega des de fa dos anys. Però les condicions de treball que això comporta i la qualitat assistencial, també perjudicada, no tenen importància. Una pena.

I es dedica a acusar ia parlar de masos i de colocódromos, quan en els informes de les auditories que encarrega i que s’han conegut recentment, no figura que cap acomiadat hagués accedit al seu contracte fora dels processos de selecció de personal establerts, amb ple respecte dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, amb la deguda publicació de bases i convocatòries en el Butlletí Oficial de la Província.

CONSORCI HOSPITALARI provincial deCASTELLÓN
Amalio Palacios Cano Secretari General Secció Sindical Consorci Hospitalari