La junta fallera de Valencia aproba retirar la distinció fallera de “el bunyol de brillants”

413

El ple de la junta central fallera de Valencia ha aprobat retirar la distinció fallera de “el bunyol de brillants”

Aquesta destinció fou concedida a l’any 1947 al que en eixe moment era cap de l’estat espanyol: Francisco Franco.

Així mateix, també cal comentar, que la proposta de retirar la destinció va partir de Roberto Ruiz i Antorrio Parrilla (representats de EU en l’organ faller) que es varen basar en la seva petició en l’aplicació de la llei de la memoria histórica.

Per concloure queda afegir, que la destinció es retirada 40 anys després de la mort de Francisco Franco.