La Generalitat Valenciana pagarà aquet mes d’abril 1300 milions d’euros, mitjançant el pla “FLA”

609

En aquest mes d’abril, la Generalitat Valenciana realitzarà diversos pagaments, mitjançant el “FLA” (Fons de Liquiditat Autonómica)

En concret aquetos pagaments es faràn en els primers 15 dies d’aquest mes d’abril i la cuàntitat pagada sirà de 1300 milions d’euros.

Per ultim, tal i com assenyala el conseller d’hisenda Juan Carlos Moragues “La millor forma d’ajudar a l’economia es pagant”