La fundació Isonomia programa una nova edició dels tallers “Igualtat en ruta”

505
La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló en col·laboració amb l’Ajuntament de Vall d’Uxó ha programat una nova edició dels tallers «Igualtat en ruta» els dies 9, 16 i 23 febrer 2015 dirigits a fomentar en els nens i nenes de les escoles de la ciutat valors igualitaris i coeducatius.

«Igualtat en ruta» és un projecte socioeducatiu que la Fundació Isonomia portarà als col·legis CEIPs, Recaredo Centelles, Rosario Pérez, Lleonard Mingarro, Cervantes, Eleuterio Pérez, Sant Vicent, Ausiàs March, la Moleta, La Cova, L’Assumpció, Blasco Ibañez i Colònia Segarra; per promoure en l’menors de 4 a 10 anys valors com la coresponsabilitat, l’ús no sexista dels jocs, l’elecció no sexista de professions, la cooperació, la resolució pacífica de conflictes i les relacions igualitàries entre nois i noies, entre d’altres; mitjançant dinamitzacions i animacions amb materials coeducatius i disposarà d’un portal web de recursos específics en la matèria, tant per a l’alumnat com per al professorat i les famílies.

La Fundació Isonomia és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal, dependent de la Universitat Jaume I de Castelló, la finalitat de la qual és promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com altres col·lectius socials, econòmics, laborals, educatius i culturalment desfavorits o susceptibles de patir discriminació, en tots els àmbits de la vida de les persones, per tal de contribuir a una societat més justa i més igualitària.