La fundació “Isonomia” organitza diferents tallers, en el marc del projecte “Apunta’t al bon rotllo”

402

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb Obra Social La Caixa, ha programat diferents tallers en el marc del projecte «Apunta’t al bon rotllo» per al mes de febrer de 2015, que tindran lloc en diferents instituts de la província de Castelló. El 13 i el 16 de febrer Isonomia impartirà el taller a l’IES Bovalar de Castelló, el 18 i el 20 de febrer a l’IES Leopoldo Querol de Vinaròs i el 27 de febrer a l’IES de Montanejos.

«Apunta’t al bon rotllo» és un projecte que té com a objectiu potenciar el desenvolupament d’altres maneres alternatives de relacionar sexual i afectivament, que s’aparten dels models violents, actuant directament en un dels col·lectius on s’han produït un major augment de les conductes sexistes i les actituds possessives o violentes, adolescents de 12 a 16 anys.

El projecte es durà a terme mitjançant tallers participatius amb l’alumnat on es promourà l’anàlisi i la millora de relacions interpersonals i la desconstrucció dels valors, creences, estereotips, models d’atracció i comportaments masclistes; la capacitació dirigida a la resta d’agents que componen la comunitat educativa des d’un marc coeducatiu; i se’ls proporcionaran materials i un servei d’informació i orientació per poder fomentar la realització d’activitats educatives per a la promoció de bons tractes des dels centres educatius i AMPAS.

La Fundació Isonomia és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit estatal, dependent de la Universitat Jaume I de Castelló, la finalitat és promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, així com altres col·lectius socials, econòmics, laborals, educatius i culturalment desfavorits o susceptibles de patir discriminació, en tots els àmbits de la vida de les persones, per tal de contribuir a una societat més justa i més igualitària.