La fundació Isonomia inicia el tercer mòdul del curs “Discapacitat, autonomia i vida independent”

399
La Fundació Isonomia de l’UJI ha iniciat el tercer mòdul del curs «Discapacitat, autonomia i vida independent» dedicat a la intel·ligència emocional.

El mòdul, que s’impartirà el 18 i el 25 de març, permetrà a les persones adultes amb discapacitat i necessitats educatives especials beneficiàries del curs adquirir claus i eines que els permetran apreciar i expressar de manera equilibrada les seves pròpies emocions, entendre les de les altres persones, i utilitzar aquesta informació per encaminar el seu propi comportament.

El curs «Discapacitat, autonomia i vida independent», una acció del projecte «Programa de formació i orientació per la inclusió social i la vida autònoma i independent per a persones adultes amb discapacitat» finançat per la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats del Ministeri d’Educació, Esport i Cultura; està sent realitzat per 12 persones adultes amb discapacitat i necessitats educatives especials de la província de Castelló i 18 de la província de Badajoz.

Per concloure, queda comentar, que el projecte té com a finalitat afavorir la generalització de l’autonomia personal, en tots els àmbits, de persones adultes amb discapacitat que presenten necessitats educatives especials, preparant-les per que puguin optar a una vida autònoma i independent. Per a això, durant el curs formatiu que es va iniciar al febrer amb caràcter gratuït, s’aborden diferents continguts teòrics com a vida independent i igualtat entre dones i homes, eines per a la comunicació en la societat 3.0, habilitats socials, autonomia personal i autoregulació.