La Fundació de l’Hospital Provincial de Castelló promou una investigació en càncer de mama i ovari hereditari

458

La Fundació de l’Hospital Provincial de Castelló i la Fundació Li Cadó contra el càncer de mama, han signat un conveni de col·laboració per al finançament del projecte de recerca “Desxifrant el genoma del càncer de mama hereditari”.

Seguint l’estratègia marcada pel president de la Fundació, Javier Moliner, de centrar el treball de la Fundació en la investigació dels tractaments contra el càncer perquè l’Hospital Provincial segueixi sent un referent nacional, l’objectiu de l’estudi és analitzar els gens que es relacionen amb el desenvolupament del càncer de mama i ovari hereditari.

L’estudi, dirigit pels doctors Eduardo Martínez de Dueñas i Maria Fonfría, especialistes en oncologia mèdica de l’Hospital Provincial, en col·laboració amb el servei de biologia molecular de l’Hospital Universitari i Politècnic de La Fe, s’iniciarà la propera setmana amb la participació de 100 pacients valorades en les cinc unitats de consell genètic de la Comunitat Valenciana.

Els investigadors van analitzar a les famílies que presenten risc de desenvolupar càncer hereditari de mama i ovari, sense ser portadores de mutació en els gens BRCA1 i / o BRCA2. Aquests dos gens representen al voltant d’un 25 per cent del càncer de mama hereditari, de manera que es pretén identificar nous gens d’alt risc que predisposin a desenvolupar un càncer de mama i ovari hereditari.

S’ha seleccionat un total de 11 nous gens a estudiar entre les famílies que entraran a formar part de la investigació. Són gens amb un risc ben establert a patir un càncer hereditari, per aquest motiu s’anomenen d’alt risc ja que predisposen el pacient a un risc de càncer hereditari quatre vegades superior a la població general i es caracteritzen per una alta penetració, és a dir, per l’aparició de la malaltia en edats més primerenques i l’associació amb altres tumors.

La doctora Ana Bouché, directora de la fundació, ha assenyalat que “és molt important aprofundir en el coneixement d’aquests nous 11 gens seleccionats, ja que la seva mutació pot explicar un percentatge significatiu dels casos de càncer de mama i ovari hereditaris”.

Càncer de mama hereditari

El càncer de mama és el més freqüent i una de les causes principals de mortalitat femenina. A nivell mundial es diagnostiquen cada any 1,67 milions de casos nous. A Espanya la xifra és de 25.215 nous casos de càncer de mama a l’any, sent la primera causa de mortalitat per càncer en dones, concretament representa el 15 per cent de les morts per càncer.

A la Comunitat Valenciana constitueix la segona causa de mort i representa, juntament amb les malalties cardiovasculars, un dels principals problemes de salut.

S’estima que un 10 per cent d’aquests casos de càncer de mama són deguts a causes genètiques, però només un 25 per cent es pot identificar per una mutació dels gens BRCA1 i / o BRCA2