La fiscalia de menors de la Comunitat Valenciana va registrar a l’any passat 2014, un total de 658 casos de maltracte

379

La fiscalia de menors de la Comunitat Valenciana va registrar a l’any passat 2014, un total de 658 casos de maltracte.

Entre els tipus de maltracte que es varen registrar troben: Maltracte familiar, agresions psicológiques i agresions fisiques.

Per ultim queda afegir, que les agresions fisiques i psicologiques dels menors cap als seus pares s’han consolidar com frecuents en la Comunitat Valenciana, en els ultims anys.