La Fe participa en un assaig internacional sobre l’efectivitat d’un fàrmac en la reducció de recaiguda o mort en pacients de càncer de mama

436

Els últims resultats positius de l’assaig Fase III Olympiad s’han presentat en l’últim Congrés Anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), celebrat a Chicago. Aquestes dades mostren la millora clínica i estadísticament significativa en la supervivència lliure de progressió de les pacients amb càncer de mama metastàtic HER2 negatiu amb mutacions en els gens BRCA 1/2 en línia germinal, tractades amb olaparib, davant del tractament estàndard amb quimioteràpia.

Concretament, a l’aconseguir el seu objectiu primari d’eficàcia, mitjançant la supervivència lliure de progressió avaluada per revisió centralitzada independent i cega, l’assaig va mostrar que en pacients tractades amb olaparib es va reduir fins a un 42% el risc d’empitjorament de la malaltia -o mort- , davant d’aquelles que van rebre quimioteràpia. Aquests resultats s’han publicat a la revista The New Englando Journal of Medicine.

Tal com ha destacat la doctora Ana Santaballa, cap de la secció de càncer de mama i tumors ginecològics de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i investigadora de l’estudi Olympiad, “es tracta d’un assaig amb un disseny molt clar, el primer que demostra el benefici d’un inhibidor de PARP en pacients amb mutacions de BRCA i càncer de mama metastàsic HER2 negatiu “.

En aquest sentit, el doctor Mark E. Robson, director clínic del servei de genètica clínica al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York i investigador principal de l’estudi Olympiad, ha assenyalat que “les dades de l’estudi presentats demostren el benefici de olparib a retardar la progressió del càncer de mama avançat amb mutació BRCA, fet que suposa una nova opció molt beneficiosa per a les pacients, com a fàrmac oral dirigit no quimioteràpic “.

Les pacients incloses en l’assaig tenien càncer de mama metastàtic HER2 negatiu amb mutacions en els gens BRCA1 i BRCA2 en línia germinal. Van rebre olaparib com a tractament de primera, segona o tercera línia per malaltia metastàsica. Abans del reclutament havien estat tractades amb antraciclines i taxans i aquelles amb receptor hormonal positiu, van rebre almenys una teràpia endocrina o no van ser candidates per a aquest tipus de teràpia.

Els objectius secundaris van mostrar una millora en el temps fins a la segona progressió o mort en el grup d’assaig que va rebre olaparib, davant d’aquelles tractades amb quimioteràpia. A més, la taxa de resposta objectiva va ser més del doble, ja que l 59% de les pacients que va rebre el fàrmac va respondre al tartamiento, enfront del 28,8% de les tractades amb quimioteràpia.

Olympiad és un assaig fase III aleatoritzat, obert i multicèntric en el qual es va comparar l’eficàcia i seguretat de olaparib enfront de la quimioteràpia prescrita en 302 pacients amb càncer de mama metastàsic HER2 negatiu i amb mutacions germinals en els gens BRCA1 i BRCA2 deletéras o presumptament deletèries. Aquest estudi internacional s’ha realitzat en un total de 19 països d’Europa, Àsia, Amèrica del Nord i Sud-amèrica. A Espanya van participar 10 centres i van aportar 14 pacients.

Aproximadament, una de cada vuit dones serà diagnosticada de càncer de mama i al voltant d’un terç d’aquestes pacients ho serà en estadi metastàtic de la malaltia o amb progressió cap a aquest. Tot i que els tractaments han millorat en les últimes dècades, actualment no hi ha cura per a les pacients diagnosticades amb càncer de mama metastàtic, de manera que el principal objectiu del tractament és retardar la progressió de la malaltia el major temps possible, millorant la qualitat de vida de la pacient.