La Diputació de Castelló ofereix una xerrada a la Mancomunitat Espadà Millars sobre foment d’ocupació

138

El diputat provincial de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella Ramos, ha mantingut una reunió a la seu de la Mancomunitat Espadà Millars per explicar als municipis de la zona l’estratègia provincial per al foment de l’ocupació, emprenedoria i promoció econòmica de la Diputació de Castelló.

Segons ha indicat Aguilella l’estratègia té tres apartats diferenciats i dirigits cadascun a un públic específic: pla de formació i intermediació laboral, per a persones desocupades, pla de promoció d’iniciatives empresarials, per a persones emprenedores, i pla de suport a la consolidació d’empreses , per a professionals i pimes.