La Diputació de Castelló esta restaurant sis llibres de l’arxiu municipal, dels segles XVI-XVII-XVIII

521
La Diputació de Castelló està duent a terme una intervenció de restauració sobre cinc llibres de Peyta dels anys 1588,1624, 1641, 1672 i 1721 i El Llibre Vert de la Ciutat custodiats a l’Arxiu Municipal de Castelló de la Plana.

El diputat delegat del servei provincial de Restauració, José Pons, ha explicat “el minuciós treball que han dut a terme els professionals de la casa per esmenar els deterioraments de les obres, principalment relacionats amb la costura i les cobertes de l’enquadernació. Un cop més han tornat al seu millor estat obres importants per seguir mantenint els orígens dels nostres pobles, en aquest cas el de la capital de la província. És un exemple de l’intens treball de la Diputació per recuperar l’essència cultural dels nostres orígens per tornar-la als ciutadans, per posar-la en valor i seguir creixent com a poble “.

Els llibres patien més alteracions de tipus físic en alguns escuts i quaderns contigus, que han aconseguit millorar notablement. Cal destacar a més el mal estat en què es trobava l’escut el Llibre Vert causat per la naturalesa química de la tinta emprada i les reparacions temporals amb cinta adhesiva que presentaven. Unes reparacions que, si bé han permès mantenir les parts afectades, han dificultat enormement el tractament.

La Diputació ha reforçat durant aquest any el treball que està duent a terme amb la restauració de béns culturals de la província per seguir posant en valor els recursos patrimonials perquè els municipis i els seus ciutadans puguin rendibilitzar al màxim des del punt de vista cultural i turístic . Des d’aquesta línia de treball proposada i liderada pel president provincial, Javier Moliner, el Servei de Restauració de Béns Culturals de la Diputació comptarà amb una dotació de 460.000 euros per seguir treballant en la recuperació d’entorn de vint obres de diferents pobles durant tot l’exercici.