La Conselleria d’Obres Publiques trau a licitació el pla de mobilitat metropolitana Sostenible de l’area de Valencia

117

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha tret a concurs públic la redacció i el seguiment del Pla de Mobilitat Metropolità Sostenible de l’Àrea de València (PMoMe València), segons pública el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

L’àmbit inicial del PMoMe abasta una àrea molt extensa de més de 60 municipis i al voltant de 1,8 milions d’habitants. Té un pressupost de licitació de 831.270 euros i un termini d’execució de dos anys. La empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins a l’1 de desembre.

El PMoMe València és el primer instrument de planificació del transport de l’àrea que aborda la Generalitat i s’ha d’entendre com l’eina de planificació i gestió que la futura Autoritat Metropolitana del Transport necessita per al seu eficaç funcionament.

L’actual Govern valencià ha treballat durant aquest primer any i mig per crear l’Autoritat Metropolitana del Transport que facilitarà la integració modal, tarifària i administrativa a la zona i que entrarà en funcionament el 2017, així com la redacció d’aquest pla de mobilitat sostenible per poder rebre la subvenció d’un mínim de 38 milions, que reclama al Govern d’Espanya, per abordar la mobilitat i el transport integrat a l’àrea metropolitana de València.

Amb el PMoMe València, la Generalitat va obrir un període de reflexió tècnica i ciutadana en aquests 60 municipis amb l’objectiu d’aconseguir ciutats més humanes, segures i habitables. Amb aquesta finalitat es realitzarà una campanya d’enquestes sobre els hàbits de mobilitat de la població que poden aprofitar les corporacions locals per veure els plans de mobilitat urbana sostenible ja aprovats o per redactar per primera vegada si no en tenen.

Un altre dels reptes del PMoMe és la creació d’una xarxa troncal d’itineraris bicicletes i de vianants a l’àrea metropolitana de València, a partir de la qual els municipis podran connectar les seves respectives xarxes locals amb un efecte molt important quant a quilòmetres de vies potencialment utilitzables.

En aquest sentit, la conselleria ja està avançat amb l’anomenat Anell Verd Metropolità, que ara mateix s’està construint i serà una part essencial de la xarxa troncal, juntament amb altres itineraris bicicletes i de vianants radials que canalitzin els principals fluxos no motoritzats entre el centre i les perifèries de la ciutat.

A més, la conselleria està redactant també el pla d’acció territorial de caràcter integrat a l’àrea metropolitana de València que, conjuntament amb el PMoMe, permetrà desenvolupar una política coordinada en matèria d’usos del sòl i transports respectuosa amb el medi ambient i la qualitat de vida dels ciutadans.

L’Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible recomana que la planificació urbanística s’ha de coordinar amb la planificació de la mobilitat per reduir la dependència del vehicle privat i poder mantenir el model de ciutat compacta mediterrània i amb la barreja equilibrada d’usos als barris.