La Conselleria d’Obres Públiques convoca la II Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 2017

480
La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que dirigeix ​​María José Salvador, ha convocat la II Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible de 2017 a la Comunitat Valenciana (Premis SEMcv 2017). Amb diferents categories, els guardons estan destinats a entitats territorials i agents socials que hagin destacat per les seves accions o mesures a favor de la mobilitat sostenible entre l’1 de setembre de 2016 i el dia de finalització de la convocatòria, el 18 d’agost de 2017 .

Es convoca els ajuntaments, organitzacions, institucions, empreses i professionals dels mitjans de comunicació que hagin desenvolupat accions a favor de la mobilitat sostenible en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Als ajuntaments, institucions, empreses i organitzacions se’ls premiaran les mesures encaminades a promoure la mobilitat sostenible que hagin estat posades en pràctica en el període elegible. Seran vàlides mesures com la peatonalització d’un carrer, l’aprovació d’un pla de mobilitat sostenible d’empresa, la creació d’un sistema públic de lloguer de bicicletes, la construcció de carrils bici, el noliejament d’autobusos d’empresa, una exposició de vehicles elèctrics , una jornada sobre mobilitat sostenible. Als professionals dels mitjans de comunicació se’ls premiaran treballs en els que hagin destacat per difondre els valors i objectius de la mobilitat sostenible a la Comunitat Valenciana.

Els premis comptaran amb diferents categories i subcategories. En primer lloc, es troben els guardons als ajuntaments, que s’atorgaran tres segons el seu nombre d’habitants. En segon lloc, hi ha els SEM-cv per a institucions, organitzacions i empreses i, en tercer lloc, es reconeixerà la feina dels professionals dels mitjans de comunicació.

Les candidatures es dirigiran a la Secretaria Tècnica dels Premis SEMcv i s’enviaran per correu electrònic, en format PDF, a l’adreça smu@gva.es indicant en el correu Premis SEMcv 2017- “nom de la candidatura”. Es podran presentar fins a tres propostes per categoria als guardons.

El jurat que fallarà els premis al setembre estarà presidit pel director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, mentre que el cap de servei de Mobilitat Urbana assumirà la secretaria. A més, hi haurà un representant de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial; la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental; Direcció General de Relacions Informatives i Promoció Institucional; Federació Valenciana de Municipis i Províncies; Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Comunitat; Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat; i un professional expert en transport de reconegut prestigi.

L’acte de lliurament dels premis es realitzarà en la Setmana Europea de la Mobilitat, entre el 16 i el 22 de setembre. En cada categoria i subcategoria hi haurà tres guardons, a excepció del de mitjans de comunicació, que s’atorgarà només a la feina més destacat.

Les candidatures premiades en cada categoria i subcategoria rebran un diploma oficial acreditatiu del guardó, així com el dret a utilitzar indefinidament el logotip del premi amb l’any que ho han aconseguit.

Setmana Europea de la Mobilitat

La Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre, és organitzada anualment per la Comissió Europea, amb el propòsit d’animar les autoritats locals europees a introduir i promocionar mesures de transport sostenible i convidar als seus ciutadans a cercar alternatives al vehicle privat.

Recuperar la ciutat per al vianant i el ciclista, fer el transport accessible per a tots, disminuir les emissions nocives per a la salut i tenir nivells de seguretat cada vegada més alts, són objectius que la Generalitat propugna des de la seva Llei 6/2011, d’1 de abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana i que acompanyen la seva acció de govern.