La conselleria d’igualtat amplia en 14,69 milions d’euros el pressupost per a renta garantida i per a les ajudes económiques a families acollidores

460

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat el pressupost per a la Renda Garantida de Ciutadania i per a les prestacions econòmiques individualitzades per acolliment familiar per un import global de 14.696.923, mitjançant resolució d’autorització de l’augment de crèdit publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Així, Igualtat augmenta el crèdit a 12,9 milions per a la línia de renda garantida de ciutadania i en 1.796.923 euros per a les prestacions econòmiques individualitzades (PEI) per acolliment familiar.

Aquest increment ha estat possible perquè la Conselleria d’Igualtat va decidir que les dues línies pressupostàries tinguessin la condició de dret subjectiu, el que comporta la consegüent declaració d’aquestes partides pressupostàries com a crèdits ampliables.

D’aquesta manera, si hi ha més sol·licituds i més persones que tenen dret a aquesta ajuda, encara que s’hagin esgotat els crèdits inicials s’amplien, com ha estat el cas, on les quantitats compromeses superaven la quantitat inicial plantejada.

Renda garantida

Cal recordar que el pressupost inicial de la renda garantida per a aquest any 2017 arribava als 41 milions d’euros, quantitat que està totalment compromesa, o bé a través del pagament directe a través de les direccions territorials, o dels 86 ajuntaments i institucions municipals que actuen com a entitats col·laboradores.

Aquest increment va en la mateixa línia d’increment de l’any anterior quan, per primer cop, es va arribar als 50.204 destinataris de la Renda (20.007 titulars i 30.197 beneficiaris), una quantitat que supera la de 2015, quan es van registrar 42.134 destinataris, el que suposa un increment de gestió en 2016 respecte a 2015 de 8.070 destinataris més.

Segons es desprèn de l’informe de gestió, la prestació mitjana de la renda en 2016 va ser de 377,11 euros, que es va distribuir d’acord amb el nombre de membres i els seus ingressos mitjans mensuals. Dels 20.007 titulars de la renda el 2016, 13.097 són dones i 6.910 homes, que representen el 65,46% i el 34,54%, respectivament.

PEIs acolliment

Per col·laborar en despeses de manutenció dels nens, nenes i adolescents en acolliment familiar, aquest any la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va destinar inicialment un total de 11.711.450 euros en diverses línies, després de ser revisades i determinades com a línies pressupostàries de crèdit ampliable.

Així mateix, la Conselleria d’Igualtat ha establert una nova fórmula de pagament d’aquestes ajudes establerta que aporta més tranquil·litat i seguretat a aquestes famílies per afrontar les despeses derivades de l’acolliment.

Així, per garantir el cobrament de la prestació, s’ha modificat la normativa que la regula, de manera que s’ha configurat com un dret de les persones que acullen, i per tant, se’ls concedeix a totes elles, sense necessitat de realitzar un procediment de concurrència competitiva com succeeix en les restants subvencions.

A més, a part de tenir també la consideració de crèdits ampliables, els ajuts a les famílies acollidores s’han equiparat, perceben la mateixa quantitat les educadores que les extenses, són inembargables i la prestació no s’ha de renovar mentre es mantingui la situació que la genera , no com abans, que s’havia de sol·licitar anualment.