La conselleria d’educació estableix el període de preinscripció universitària entre el 12 de juny i el 7 de juliol

462

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana les dates del procediment d’admissió al primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau a les universitats públiques valencianes i els seus centres adscrits, per al curs 2017-2018.

Els estudiants que vulguen obtindre plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau, ompliran la seua sol·licitud de preinscripció a través de l’assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, en aquesta adreça

El termini donarà començament el 12 de juny i romandrà obert fins al 7 de juliol, inclusivament, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s’hagen presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny o de juliol, estudiants amb l’accés de majors de 25, 40 o 45 anys, estudiants de cursos anteriors, titulats, de cicles formatius, estrangers o estudiants exempts de les PAU de 2017.

La convocatòria es resoldrà per a tots el dia 13 de juliol, i la publicació dels resultats es realitzarà el 14 de juliol, tenint preferència els alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de les PAU de juny, sobre els alumnes que l’aproven al juliol. Quant a les reclamacions, podran presentar-s’hi entre el 17 i el 19 de juliol, i seran resoltes el 20 de juliol.

Els alumnes que no obtinguen plaça quan es resolga el procés de preinscripció amb l’assignació inicial o posteriorment en la gestió de les llistes d’espera que realitzen les universitats, hauran de consultar les pàgines web i posar-se en contacte amb les universitats al mes de setembre per a sol·licitar les places que hagen quedat vacants.