La conselleria d’educació anuncia el pagament per primera vegada en la història dels sexennis al professorat interí

123

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha arribat a un acord amb les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d’Educació, STEPV-IV, FE-CCOO-PV, I FSP-UGT, per a la percepció dels sexennis per part del funcionariat en règim d’interinitat. Aquest component retributiu està relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, que fins ara sols es pagava als funcionaris de carrera.

Conseller Vicent Marzà: «Atenem una demanda històrica i, sobretot, reconeixem la importància de la formació per a tot el professorat. És important solucionar els problemes heretats del passat. És important mirar de cara a tot allò al que s’havia girat l’esquena en anys passats. Cal arribar a acords com aquest. Entre totes i tots ho hem aconseguit i aquest fet es reflecteix en els pressupostos 2017»

Educació ha tingut en compte les resolucions de totes les sentències que són favorables per a la percepció del dit component retributiu per part del interins. En concret, aquesta decisió s’ha basat tant en la interpretació que el Tribunal Suprem i El Tribunal de Justícia de la Unió Europea han donat, com en les sentències que ja han sigut dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i d’altres comunitats autònomes, estimant un tractament discriminatori a la situació d’interinitat, que no és obstacle per al reconeixement del dit complement retributiu.

«La voluntat d’Educació és la d’evitar la judicialització de les relacions laborals i la dilació que comporten aquests processos. A més, des de l’administració es considera la importància que té la formació permanent per a tot el professorat, siguen funcionaris de carrera o interins, amb la intenció de millorar la qualitat de l’ensenyament», ha explicat el secretari autonòmic Miquel Soler.

Per tant, s’ha acordat iniciar el procediment per a la modificació de la Disposició Addicional Vint-i-huitena de la Llei de Pressupostos per a 2017 així com del Decret 99/2014, de 27 de juny, del Consell, pels que es regula el component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. Aquesta modificació implicarà que, per primera vegada en la història, els interins valencians cobraran els sexennis.