La conselleria de Sanitat extrema l’atenció per a detectar casos de violencia de génere en estiu

480

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha sol·licitat al personal de la xarxa pública sanitària que extremi l’atenció durant els mesos de vacances per a la detecció de casos de violència de gènere. Carmen Montón ha recordat que el sistema sanitari compta amb un protocol específic d’actuació per a la detecció precoç dels casos de violència de gènere i per a la recerca activa de casos entre les dones amb símptomes o lesions sospitoses de violència.

“Cada estiu es produeix un repunt en els casos de violència masclista. El període estival és un moment especialment crític. Sabem que el risc d’agressions físiques, així com de violència psíquica i emocional, augmenta durant els mesos d’estiu. Per això, necessitem que els professionals de la sanitat intensifiquin més encara la seva alerta contra la violència de gènere i estiguin més vigilants “, ha assenyalat la consellera Carmen Montón.

Amb aquest objectiu, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha activat una campanya que, sota el lema “#ElMachismoNoTieneVacaciones”, pretén intensificar durant aquests mesos els protocols de detecció i ajuda a les víctimes de maltractament i violència de gènere als centres de salut i serveis d’urgències hospitalaris.

Per a això, com ja es va fer l’estiu passat, s’ha remès una notificació a tots els departaments de salut perquè s’extremi la realització del cribratge universal de violència de gènere durant les vacances i s’ha distribuït el fullet informatiu amb instruccions i recomanacions senzilles per recordar als professionals com detectar possibles casos de violència masclista. El fullet i tota la informació estan disponibles a la pàgina web de la Conselleria i poden consultar-se en el següent enllaç: consultar aquí

“Amb una senzilla i discreta pregunta es pot descobrir que estem davant d’un cas de violència de gènere i salvar vides. És des de les consultes o des dels serveis d’urgències des d’on s’activen tots els recursos especialitzats amb què compta l’Administració per poder protegir a les víctimes: Centre Dona 24 hores, serveis socials, policia o Guàrdia Civil “, ha subratllat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

La consellera ha recordat que hi ha una campanya permanent durant tot l’any i un protocol específic d’actuació per a la detecció precoç dels casos de violència de gènere i per a la recerca activa de casos entre les dones amb símptomes o lesions sospitoses de violència. En ambdós casos, el personal sanitari disposa d’instruccions i procediments estandarditzats per registrar la informació i per activar els mecanismes d’assistència i prevenció necessaris.

campanya permanent

Un dels objectius de la campanya permanent és realitzar un cribratge universal per detectar la violència de gènere. De gener a abril de 2017, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha realitzat el cribratge de violència de gènere a 30.911 dones a través dels seus professionals sanitaris, i s’han detectat 797 possibles casos de maltractament, el que correspon a un 2, 6% de les dones cribrades.

A més, el compromís permanent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb la violència de gènere es va ratificar al novembre de 2015 amb la declaració de tots els centres de salut i els hospitals com “espais segurs i lliures de violència de gènere”, amb l’objectiu de transmetre a les dones un missatge clar de confiança en el sistema sanitari i els seus professionals.

“Ara a l’estiu hem d’estar més vigilants encara i ser la veu de les dones que estan patint una situació de maltractament, de les seves filles i dels seus fills. Amb l’ajuda del personal de sanitat podem fer de la Comunitat Valenciana un lloc on se sentin segurs i lliures de violència de gènere “, ha apuntat Carmen Montón.

Prevenció davant de la mutilació genital femenina

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també va traslladar als diferents departaments de salut i responsables d’Igualtat dels departaments el passat 28 d’abril una comunicació perquè extremin les mesures de prevenció davant de la mutilació genital femenina de cara a les vacances estivals. El període de vacances constitueix un moment d’elevat risc ja que és el moment en què moltes menors viatgen a països d’origen dels seus progenitors on aquesta pràctica està arrelada.

“La detecció precoç i la prevenció de la mutilació genital, com una forma més de violència de gènere, també ha de ser una de les nostres prioritats encara que afortunadament no estiguem parlant d’un problema molt prevalent”, ha assenyalat la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón .

En la comunicació s’indica als pediatres que tenen a la seva disposició el document denominat Compromís Informat de Prevenció Sanitària davant la Mutilació Genital Femenina. L’objectiu d’aquesta mesura és que els pares ho signin i assumeixin el compromís de protegir la menor.