La conselleria de medi ambient publica l’ordre sobre els plans de recuperació de les especies de flora en perrill d’extinció

506

La conselleria d’infraestructures i medi ambient ha publicat l’ordre sobre els plans de recuperació de les especies de flora en perill d’extinció.

Entre aquestes especies es troben: Cistus heterophyllus (jara de Cartagena), Limonium perplexum (saladilla de Peñíscola) y Silene hifacensis (silene de Ifac).

Per concloure queda comentar, que la finalitat d’aquesta normativa es arribar a un numero suficient de poblacions per a que plantes en perill d’extinció es puguin incloure en la categoría d’especies vulnerables.