La Conselleria de Medi Ambient enquesta als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a reforçar la gestió del medi natural

511

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha remès als ajuntaments de la Comunitat Valenciana una enquesta per tal d’enfortir la col·laboració mútua en matèria de conservació i gestió del medi natural. L’objectiu és conèixer millor les actuacions que porten a terme i quines són les seves necessitats de col·laboració amb la conselleria, ja que, entre les seves competències, també es troben les relatives al control, la protecció i la gestió del medi ambient.

Entre els continguts de l’enquesta s’inclouen qüestions relatives a les actuacions que desenvolupen els municipis en matèries relatives a la competència de medi natural, vida silvestre, espècies naturals protegides, caça, pesca i ordenació i gestió forestal. També aspectes relatius a la millora del marc de col·laboració entre les dues administracions.

Els resultats de l’enquesta permetran a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient conèixer amb més detall tant l’experiència dels ajuntaments en la gestió de matèries emmarcades en el medi natural, com quins són a hores d’ara les prioritats i interessos de cada municipi. La resposta servirà també per facilitar l’assistència tècnica necessària en cada cas i orientar les actuacions dels diferents serveis de la Direcció General de Medi Natural per respondre de manera efectiva als interessos locals.

L’encarregada d’elaborar l’enquesta ha estat la Direcció General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, conscient de la importància que té per a dur a terme una gestió adequada i avançada del medi natural, la participació d’altres agents, tant socials com de les diferents administracions públiques.

En aquest sentit, és important recordar que molts ajuntaments de la Comunitat Valenciana són actualment actors fonamentals en aquesta matèria, dedicant recursos i esforços i desenvolupant nombrosos projectes que contribueixen de forma activa a millorar la conservació del medi natural.

Per aquest motiu, la Direcció General considera necessari millorar la comunicació i la coordinació entre les valuoses iniciatives que s’estan duent a terme des dels diferents municipis i les que es planifiquen, dissenyen i executen des de la conselleria, per a l’establiment de canals fluids i àgils de contacte i col·laboració entre les administracions locals i l’autonòmica.