La Conselleria d’Agricultura ajuda als arrossaires a protegir del cucat els seus cultius amb un mètode respectuós amb el medi ambient

495
La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha iniciat la campanya per protegir del ‘cucat’ els arrossars de la Comunitat Valenciana mitjançant un mètode respectuós amb l’entorn i la pròpia planta.

En concret, des de finals de maig i durant més de tres setmanes s’estan posant, en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, un total de 480.000 difusors amb els quals combatre, mitjançant un mètode biològic de confusió sexual, aquesta plaga a l’entorn de les explotacions dedicades a la producció d’arròs.

Aquest tractament s’aplica en una extensió superior a les 15.500 hectàrees a les proximitats del Parc Natural de l’Albufera i en les marjals de Pego-Oliva i de la Llosa i Xilxes, amb l’objectiu d’evitar que el Chilo suppressalis Walker, també conegut amb el nom de barrinador o ‘cuc’ de l’arròs a la Comunitat Valenciana, atac la canya de l’arròs, i arribi a produir la mort de la planta afectada i en conseqüència una minva important de la producció.

Es tracta d’un mètode que ofereix grans avantatges, pel fet que actua específicament sobre aquesta plaga i no afecta en cap moment ni a la resta d’insectes beneficiosos ni a animals superiors, a més de no deixar cap tipus de residu.

Aquesta tècnica de lluita contra el ‘cucat’ permet a través de la col·locació d’unes varetes de fusta amb difusors de feromona sintètica de la femella de l’insecte, saturar l’atmosfera que envolta el cultiu.

Per al seu adequat funcionament, les varetes es col·loquen cobrint tota la superfície d’arròs, i amb un marc de col·locació de 18×18 metres (31 difusors per hectàrea). D’aquesta manera, els mascles d’aquesta espècie no poden detectar les petites quantitats de feromones naturals emeses per les femelles existents, de manera que es dificulta l’aparellament i es produeix la confusió sexual.

En definitiva, l’objectiu d’aquests tractaments és aconseguir rebaixar el nivell de la població d’aquest insecte, de manera que afecti, en la menor mesura possible, a aquest cultiu de gran importància a la Comunitat Valenciana.

Aquesta metodologia compta amb l’acceptació dels agricultors i més resulta d’alt interès ecològic per a l’espai en el qual es troben ubicats els arrossars.

Punts de control

Per comprovar l’adequat funcionament d’aquesta tècnica, la conselleria disposa d’una xarxa de 58 punts de control distribuïts per tot l’arrossar, amb trampes tipus Arner de captura de Chilo supressalis; de manera que si la confusió està funcionant de forma adequada, els polilleros no han de registrar captures. Al final de la campanya, també es realitzen prospeccions de danys en els camps d’arròs on es corrobora la mínima incidència de la plaga.

A més, els difusors utilitzats són biodegradables de base cel·lulòsica que minimitzen el residu final a terra. Aquests difusors s’han assajat durant diversos anys i han demostrat una eficàcia idèntica als anteriors difusors de PVC, amb l’avantatge de ser biodegradables.

La lluita contra aquesta plaga es realitzava amb tractaments insecticides col·lectius per mitjans aeris.

Amb aquest tractament per confusió sexual es compleix el que disposa la Directiva 128/2009, d’ús sostenible de plaguicides, que restringeix al màxim els tractaments aeris, fomentant la utilització mètodes de gestió de plagues amb baix consum de plaguicides.

De fet comparant aquesta tècnica de confusió sexual, amb els tractaments insecticides convencionals que es requeririen per a un adequat control d’aquesta plaga es redueix l’aplicació de productes fitosanitaris en un 99,6%, en passar de 1,8 litres per hectàrea a únicament alguna cosa menys de 8 grams per hectàrea. D’altra banda en ser una tècnica especifica que només controla la plaga del barrinador, no té efectes perjudicials ni sobre els insectes beneficiosos ni sobre la fauna de l’entorn.