La Comunitat Valenciana va finalitzar el 2014 amb un deute de 37376 milions d’euros

386

El deute de l’administració publica de la Comunitat Valenciana fou de 37376 milions d’euros, a finals de l’any passat 2014.

Aquestes dades representen un 15’15%  més que a l’any anterior 2013, el que situa en segon lloc a la Comunitat Valenciana, entre le comunitats autonomes amb mes deute, després de Catalunya.

Així mateix, també es destacable comentar, que el deute del conjunt de les administracions publiques es va situar a finals de l’any pasat 2014 en el 97’70% del PIB i va pujar a 1033 billons de euros.

A més a més, les corporacions locals amb més deute varen ser Madrid amb 5936 milions i Barcelona amb 978 milions.

Finalment queda comentar, que la Comunitat Autónoma Espanyola més endeutada al finalitzar l’any passat 2014 fou Catalunya amb 64476 milions d’euros.