La Comunitat Valenciana ha registrat una ocupació hotelera en aquesta setmana santa que ha estat entre el 90% i el 95%

362

En la setmana santa i pascua d’aquest any 2015, el sector turistic de la Comunitat Valenciana ha arribat a tindre xifres d’ocupació molt altes.

De fet, les xifres d’ocupació a les que s’ha arribat en aquesta setmana santa han oscilat entre el 90% i el 95%

Per ultim queda assenyalar, que per al proper cap de setmana les previsions turistiques de la Comunitat Valencians son de menys ocupació i tot fa pensar que el sector turistic valencià no arribarà per al proper cap de setmana i per al dia de sant vicent al 75% d’ocupació.