La Comunitat Valenciana disposa de 13070 persones acreditades com consumidors reconeguts experts “CRE” en materia de pirotecnia

365

Actualment, la Comunitat Valenciana dispone de 13070 persones acreditades com consumidors reconeguts experts “CRE” en materia de pirotecnia.

D’aquesta xifra, un total de 4106 son dones, mentre que 8694 son homens.

Per ultim queda comentar, que obtindre la acreditació CRE de la conselleria de governació i justicia es un requisit imprescindible i obligatori per participar en les manifestacions festives amb l’us de artificis pirotecnics en la Comunitat Valenciana.