La comissió bilateral entre l’estat i la generalitat acorden iniciar les negociacions per a la futura nova RTVV

145

La comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat ha acordat iniciar les negociacions per resoldre les discrepàncies manifestades en diversos articles de la nova llei de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i designar un grup de treball encarregat de proposar la solució que sigui procedent.

D’aquesta manera ho recull la resolució publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat i el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), on es transcriu l’acord assolit per aquesta comissió bilateral en relació a la Llei de la Generalitat del Servei Públic de Radiodifusió i televisió d’Àmbit Autonòmic.

Per últim queda comentar, que la comissió ha acordat iniciar negociacions per resoldre les discrepàncies sobre els articles 42 i 46 i sobre la disposició transitòria novena de l’esmentada llei sobre la contractació del personal de l’extinta RTVV.