Isabel Bonig “El plà de l’esquerra de posar fi a l’educació concertada posa en perill més de 29000 llocs de treball”

419

Isabel Bonig (Coordinadora general del PPCV) ha advertit aquest cap de setmana, que el pla de la esquerra de posar fí a l’educació concertada posa en perill més de 29000 llocs de treball.

Així mateix, Bonig va dir també que es plà de l’esquerra de posar fi a l’educació concertada afectaría a 45000 ciutadans.

Per finalitzar queda comentar, que segons diu Isabel Bonig, l’unit interes de l’esquerra per l’educació es “utilitzar-la com instrument per la demagogia i per a fer guerra política contra el govern”