Guanyem Valencia es presentarà als comicis del 24 de maig, baix la marca “Valéncia en comú”

695

“Guanyem València” es presentarà als comicis locals del 24 de maig d’aquest any 2015, baix la marca “Valéncia en comú”

En concret, Guanyem Valéncia es presentará amb aquesta marca, donada la imposibilitat d’utilitzar el seu nom original, que va ser registrat ara fa uns mesos, per Luis Salom (Asesor municipal del PP en l’ajuntament de Valéncia)

Així mateix, també es destacable comentar, que el proces de primaries obertes ha conclos amb la presentació de 55 candidatures: 4o per a les concejalies i 15 per a l’alcaldía de Valéncia.

A manera de conclusió, queda comentar, que cada elector seleccionarà a un màxim de 10 candidats, ordenats del 1 al 10.