Facsa xifra en 2,7 milions d’euros les inversions prioritàries en clavegueram a Almassora

478

El Pla Director de Clavegueram de Facsa, l’empresa concessionària d’aquest servei i del subministrament d’aigua potable d’Almassora, ha xifrat en 2.765.500 euros les inversions prioritàries per a garantir el correcte manteniment de les instal·lacions. La major part d’aquest pressupost estaria destinat a millores en estacions de bombament per a asegurar la correcta canalització de l’aigua.

El Pla Director presentat aquesta setmana a l’equip de govern en les oficines centrals de l’entitat estableix quatre nivells de prioritat en l’execució de les inversions previstes per a garantir el correcte funcionament dels 132.800 metres de xarxa i les seues instal·lacions. Les més urgents apenes suposen el 5% del total previst durant la concessió.

Aquesta franja està copada majoritàriament per inversions en estacions de bombament (1.469.000 euros), gestió patrimonial d’infraestructures (498.000 euros), renovació de col·lectors amb problemes específics (338.000 euros), renovació de col·lectors amb pendents inadequats (321.000 euros), reducció i quantificació de la càrrega contaminant abocada al mitjà (84.000 euros) i millora del funcionament de la xarxa separativa de la zona de la platja (55.000 euros).

“La situació del clavegueram a Almassora, tal com ens ha confirmat l’empresa en la presentació d’aquest pla, no és preocupant de cap manera, de fet ens han insistit que la radiografia actual és òptima enfront d’altres municipis amb problemes en la seua xarxa, però hem de planificar per endavant quines inversions són les més prioritàries i quins problemes específics solucionaran aquests desemborsaments”, ha defensat l’alcaldessa, Merche Galí.

Els responsables de Facsa, amb el seu director general, José Claramonte, al capdavant van aprofitar la visita de la primera edil i part de l’equip de govern al centre de control per a traslladar una proposta econòmica ajustada a la prioritat de cada inversió prevista per l’empresa. En el cas d’Almassora, tampoc el segon dels quatre nivells en què la companyia classifica la urgència de les actuacions suposa una injecció econòmica representativa dins del còmput global. De fet, està xifrat en 2.089.000 euros.

Aquesta fase inclou la millora del funcionament de la xarxa separativa de la zona de la platja (752.500 euros), la gestió patrimonial d’infraestructures (529.500 euros), la renovació de col·lectors amb pendents inadequats (445.000 euros) i la renovació de col·lectors amb problemes específics (362.000 euros).