EU Borriana reclama a l’ajuntament que paralitze el pas de camions amb residus nuclears per la AP7

508

Gabriel Ferrándiz (Coordinador d’Esquerra Unida Borriana i candidat a l’Alcaldia) i Rafael Mata, (Secretari del Col·lectiu local d’Esquerra Unida) han interposat davant el registre del consistori una sol·licitud perquè el Ple municipal adopti mesures front “al més que possible pas de camions amb residus nuclears pel terme municipal de Borriana “.

“Tal com hem conegut pels mitjans de comunicació s’està ultimant una declaració d’impacte ambiental que, en cas de ser aprovada, donarà carta blanca que els residus nuclears circulen per l’autopista AP-7”, explica Gabriel Ferrándiz.

Aquesta autopista, com és ben sabut, travessa el nostre terme municipal pel sud-est, fregant els termes de Nules i les Alqueries i passa prop de nuclis urbans de la nostra ciutat.

És per això que des d’Esquerra Unida Borriana consideren molt rellevant i greu que des del Ministeri d’Indústria no s’hagi consultat a l’Ajuntament, donant tota la informació necessària i de forma que s’haguessin pogut realitzar les oportunes al·legacions.

“Davant la gravetat dels fets i, ja que aquesta declaració d’impacte ambiental encara no ha estat aprovada, des d’Esquerra Unida Borriana considerem que cal actuar, i com més ràpid millor, demanant al Ministeri de l’Interior la paralització d’aquesta declaració d’impacte ambiental així com la remissió de tota la informació “, afegeix el candidat a l’Alcaldia d’EUPV.

Així mateix, en la sol·licitud presentada Esquerra Unida Borriana demana del Ple de l’Ajuntament que s’adopten els següents acords:

  • Mostrar el rebuig ferm d’aquest Ajuntament al fet que els carregaments de material nuclear travessen el nostre terme municipal i al mateix fet que circulen per l’Autopista AP-7 pel perill innecessari que suposa.
  • Instar el Ministeri d’Indústria a la paralització d’aquesta declaració d’impacte ambiental ja que rebi totes les al·legacions que facin des dels ajuntaments afectats.
  • Instar també al Ministeri d’Indústria a informar a l’Ajuntament de Borriana en profunditat sobre el projecte de trasllat de residus nuclears, així com dels riscos i mesures de seguretat associats al projecte.
  • Que els serveis jurídics del nostre Ajuntament analitzin les possibilitats de fer un recurs contra aquesta decisió del Ministeri d’Indústria pel fet de no haver estat consultat prèviament i pels riscos que pot suposar un itinerari que passa molt a prop de nuclis urbans.


“Confiem que el nostre Ajuntament poso per sobre dels interessos del Ministeri d’Indústria i de les grans empreses energètiques la seguretat dels seus veïns i veïnes i reclam del ministre Soria tota la informació que ens afecta com a municipi per on es preveu que passen aquests camions carregats amb residus atòmics “, ha afegit Gabriel Ferrándiz.

Finalment cal comentar, que aquesta iniciativa d’Esquerra Unida Borriana s’emmarca en una campanya llançada per tots els col·lectius d’EUPV dels municipis afectats per aquesta mesura sense notificació prèvia ni consulta que pretén realitzar el Ministeri d’Indústria.