En aquest mes de febrer estarà preparada, la nova llei de comerç de la Comunitat Valenciana

532

En 15 dies, la nova llei autonómica de comerç de la Comunitat Valenciana, podría estar preparada.

La finalitat d’aquesta llei autonómica de comerç es posar fi a polémiques i encreuaments de competencies entre lleis estatals, per la apertura de festius extra.

Finalment, segons ha dit Encarna Sanchís (Presidenta de Covaco) “En el proper comité de treball sirà analitzat ja l’esborrany i es portarà després a l’observatori de comerç per a la seva aprobació”