Els socialistes de Castelló proposen elaborar un protocol per a organitzar actes festius

429
Els socalistas de Castelló han presentat una moció perquè el ple aprovi l’elaboració d’un protocol detallat amb els requisits establerts per poder realitzar qualsevol activitat extraordinària que requereixi un permís municipal, tant en període festiu com a la resta de l’any. “Sovint és el desconeixement de la normativa municipal, dispersa en diverses ordenances, el que fa difícil el compliment sense l’assessorament oportú”, afirma el regidor socialista Pep Grau.

Grau destaca la necessitat d’impulsar mesures per millorar la informació municipal i advoca per elaborar un document amb les actuacions administratives a complir pels col·lectius que pretenguin sol·licitar un permís o una llicència per a una activitat que impliqui soroll, ocupació de via pública, activitat musical o instal·lacions d’equipaments.

En l’últim tram de les festes de la Magdalena diversos col·lectius festers, principalment gaiates, van ser sancionats i amonestats per no tenir la documentació necessària. Alguns representants de les entitats afectades han assenyalat que no tenien la informació completa per poder tenir les instal·lacions al dia des del punt de vista burocràtic.

El regidor socialista recalca la importància que les entitats socials sense ànim de lucre compten amb un assessorament municipal per a “garantir la seva eficiència i la seva tranquil·litat”. En l’últim ple, el grup socialista ja va presentar una moció per habilitar una assessoria municipal per a les entitats socials, però l’equip de govern es va negar, en considerar que les gaiates i altres associacions ja disposen de mitjans per assessorar-se.

“Cal que els procediments siguin clars per a tothom i això només es pot garantir amb un protocol establert amb suficient anticipació, amb el consens adequat i amb el coneixement general del conjunt de la ciutadania i dels organitzadors de les activitats festeres”, indica Grau.