Els patis escolars de Castelló obrin les seves portes tots els divendres a la tarda i els dissabtes al matí

463
La iniciativa posada en marxa per la Regidoria d’Educació, dirigida per Enric Porcar, consistirà en l’obertura dels patis de set escoles de Castelló els divendres a la tarda de 17.00 a 19.00 hores i dissabtes al matí de 10:30 a 13: 30 hores. Amb aquesta campanya que es posarà en marxa a partir de setembre, el regidor delegat d’Educació pretén “reforçar el paper de les escoles com a punt de trobada i vertebració dels barris”.

Aquesta iniciativa està recollida dins el Pacte del Grau, signat a principis de la legislatura, i els col·legis que hi participaran són un per districte i per zona d’influència: Castalia (Nord), Lluís Revest (Nord-est), Censal (Sud-est), Ripollès ( sud-Oest), Manel Garcia Grau (Oest), Ferrer (Centre) i Elcano (Grau), encara que en futurs cursos poden anar variant i fins i tot ampliant-se.

Sobre això, el regidor ha destacat que “es tracta que els nens i nenes disposin d’un espai d’oci on ocupar el seu temps lliure, ja que hi ha una necessitat patent d’espais d’esplai i les escoles tenen unes instal·lacions que fora de l’horari escolar poden satisfer les necessitats del veïnat “.

Les escoles tenen molta activitat un cop acabada la jornada lectiva, sobretot per les activitats esportives organitzades pel Patronat d’Esports. Per això, la Regidoria d’Educació s’ha coordinat amb aquest organisme per dissenyar una política d’aprofitament que inclogui més tipus d’activitats.