Els membres de la nova Junta Local del PP de Castelló s’han posat ja a treballar

463
Els membres de la nova Junta Local del PP de Castelló s’han posat ja a treballar amb l’objectiu de desenvolupar i complir els compromisos adquirits per la nova presidenta, Begoña Carrasco, en el transcurs del IX Congrés Local celebrat el passat divendres al CdT l’ Grau.

L’equip està format per un Comitè de Direcció amb majoria de dones (8 dels 12 membres), per un total de 3 membres de Noves Generacions (mai la formació juvenil del PP havia tingut tanta representació en un Comitè de Direcció) i per persones amb una dilatada trajectòria política i professional. Al costat d’ells cal destacar a la resta de membres que integren la nova Junta Local del Partit Popular i que ha estat renovada en un 60%.

Així, la presidenta popular ha emprès una profunda renovació donant entrada a molts més representants de Noves Generacions (dels 9 membres de l’anterior Junta Local s’ha passat a 13 en l’actual) i al doble de persones vinculades a la Junta Local del Grau ja que en el nou organigrama són 14 els populars del Grau enfront dels 7 de l’anterior Junta.

El nou equip directiu que comença a treballar des de ja compta amb Sergio Toledo a la Secretaria General i amb Vicent Sales, Almudena García i Carmen Amorós en la Coordinació General de Transparència i Relacions Institucionals, Estratègia Política i Organització, respectivament.

Al costat d’ells es troben les següents Vicesecretaries: Formació a qual hi haurà Alfredo González; Acció Veïnal amb Clara Adsuara; Pau Aledón ocuparà la Vicesecretaria d’Economia i Rendició de Comptes; Joan Carles Redondo és el nou vicesecretari auditor i de Control Intern; Maria Mulet s’encarregarà de l’Estratègia Electoral; Gisela Tena de Mobilització; Patricia Gràcia, Atenció a l’Afiliat i el nou vicesecretari de Comunicació i Innovació serà Julio Tena.

L’organigrama del PP de la ciutat inclou també un Comitè de Drets i Garanties que presideix Manuel Altava, un Comitè Electoral amb Joaquín Torres de president i un Comitè d’Ètica que dirigirà Ramón Jiménez. Finalment, els regidors del Grup Municipal Popular, parlamentaris nacionals i autonòmics, president de NNGG, presidenta del Grau, president de la Diputació i ex alcaldes de la ciutat formen part també de l’òrgan assessor que completa el Comitè de Direcció del nou equip de Begoña Carrasco.

La resta de la Junta Local el componen les Secretaries Executives, els coordinadors de Districtes, les Secretaries d’Àrees i els vocals. Per Begoña Carrasco “calia emprendre una profunda renovació perquè ens queden dos anys per tornar la il·lusió als ciutadans de Castelló però també cal seguir comptant amb l’experiència de persones amb una dilatada trajectòria política i professional que afegeixin experiència a la força que aporten els nous “.