Els jubilats de menys de 65 anys descendeixen a la provincia de Castelló

449

L’estadística de la Seguretat Social revela que a Castelló cada vegada són menys els que perceben una pensió pública i encara no han complert els 65 anys. Un parell de dades és suficient per entendre-ho. Dels 78.116 jubilats amb què compta la província (dades del passat mes de juny), 73.360 supera la barrera dels 65 anys. En canvi, els que tenen menys d’aquesta edat tot just són 4.747, el 6% del total. Fa una dècada, el 2007 les xifres eren una mica diferents i els menors de 65 anys representaven el 8%, fins als 5.376.