Els Col·legis d’Advocats de València, Sueca i Alzira realitzen 1.771 assistències en mediació

109
Els Col·legis d’Advocats de València, Sueca i Alzira han realitzat un total de 1.771 assistències a els 3 primers trimestres de l’any, al marc del conveni de Col·laboració amb la Diputació de València, 1 projecte en el qual la Institució provincial ha destinataris 1 Pressupost de 232.380 euros anuals. “Estem per a donar AQUEST Servei als pobles. Hi ha Moltes Qüestions problemàtiques a les quals estem donant eixida i és un tema Fonamental “, ha explicat Conxa Garcia.

És tracta d’un conveni en Funcionament des de 2013, l’Objectiu principal del qual és la prestacions de serveis d’Assessorament Jurídic, Intermediació, i Negociació sobre Préstecs i arrendaments per a evitar desnonaments de l’habitatge habitual. A AQUEST Servei s’a Afegit Enguany el de mediació familiar, que Përmet informar ALS Ciutadans sobre els caràcterístiques i a els Avantatges de la mediació i de la gestió pacífica dels conflictes que puguen sorgir en els relacions familiars, de manera que és facilitin solucions sense passar per procesos judicials.

“La mediació està de moda, ho està demanant la societat. Hi ha MOLTS conflictes que no fa falta que és resolguen en un JUTJAT. És tracta d’Treballar i d’intervenir entre els parts per arribar a un Consens “, ha assenyalat la diputada de l’Àrea d’Assessorament Municipal. “És un Servei que és Troba a ple Rodatge; però el Balanç és Molt satisfactori. Hem assentat les bases i ara calç seguir endavant “, ha afirmat Conxa Garcia.