El tràfic de mercaderies al port de Castelló creix un17,7% durant el mes de juny malgrat el conflicte del sector de l’estiba

484

El tràfic de mercaderies al port de Castelló creix un17,7% durant el mes de juny malgrat el conflicte del sector de l’estiba i de la caiguda del 95% del mercat algerià, el quart en trànsit per PortCastelló, a causa de les quotes a la importació que ha fixat aquest país.

En concret, PortCastelló ha mogut al juny 1.792.215 tones de mercaderies, el que posiciona aquest mes com el millor de la història en el recinte portuari castellonenc. L’anterior rècord data d’abril de 2015, en el qual es van moure 1.698.250 tones, de manera que aquest juny ha superat aquest registre en gairebé 100.000 tones.

El trànsit que més creix és el de granels sòlids, un 29,8%, en comptabilitzar 563.761 tones. Això és degut principalment al dinamisme que mostra el sector ceràmic de la província. El segueix el tràfic de granels líquids, amb un creixement del 19,1, arribat a les 965.430 tones.

La mercaderia general experimenta un lleu retrocés del 5,2%, arribant a 260.504 tones. Així mateix, el tràfic de contenidors disminueix un 8,6 per cent, és a dir, registra 19.520 TEU. Tots dos casos són conseqüència dels desviaments de vaixells pel conflicte de l’estiba i de la disminució d’exportacions a Algèria.

Malgrat tot això, el port de Castelló registra el millor mes de la seva història, ia més tanca la primera meitat del 2017 amb un bon nivell de creixement en tràfic de mercaderies. En concret, el port de Castelló creix un 9% en l’acumulat de l’any, en gestionar en els seus primers sis mesos 9.227.491 tones. Els majors augments en el que va d’any es registren en fosfats (65%), argiles (64%) i biodièsel (62%).