El sindicat CCOO denuncia irregularitats laborals en l’ajuntament de Castelló

453
Els representants sindicals de Comissions Obreres a l’Ajuntament de Castelló han denunciat a través d’un comunicat, el que consideren: mentides, falta de transparència per part de l’equip de govern, sobrecàrrega de treball i presumpta manipulació de les bases i borses de treball per a la elecció interessada dels que opten als llocs de treball.

La secció sindical denúncia que es ‘menysprea’ a la Taula General de Negociació, que es passa per alt el que diuen els sindicats i que se’ls promet el que volen sentir els sindicats encara que després … no ho compleixen.

El comunicat planteja preguntes sobre les borses de treball, en què es tria la persona que queda en el lloc 16 per sobre dels que van quedar millor posicionats per punts. I recorda que ja s’ha portat al contenciós.

El comunicat complet del sindicat és el següent:

“Portem dos anys amb promeses de transparència, de diàleg i bones paraules. però la realitat és que hi ha poca negociació i gairebé cap fet, un gran nombre de companys ens denuncien el malestar per la saturació de treball, a causa de la manca de recursos personals i l’augment de tasques que els assignen.

Creiem que l’excusa de la crisi ja va quedar enrere i que és el moment de tenir en compte l’esforç que s’ha realitzat durant tot aquest temps. Més encara quan tenint la possibilitat de valorar el vostre / nostre treball es tendeix a recórrer a la fórmula de portar a personal exterior rebutjant la possibilitat de facilitar l’accés als que han mantingut amb escreix la gestió tot aquest temps.

Tribunals de l’Ajuntament

Casualment, des que un membre de CCOO va obtenir la presidència de la Junta de Personal, s’ha canviat el sistema de nomenament a aquests tribunals.

Anteriorment la Junta de Personal era la que designava un vocal. Es va sol·licitar per garantir una major transparència en els processos selectius, que en aquesta designació puguin participar tots els funcionaris de la casa que complissin els requisits exigits pel procés en qüestió, podent ser una de les fórmules de designació l’ordre alfabètic.

Ens comenten que així s’està fent, sabem que menteixen.

Funcionament de les borses de treball:

Vam detectar algunes irregularitats a l’hora de contractar el personal de les borses de treball, per la qual cosa vam sol·licitar informació del funcionament d’aquestes bosses amb detall dels llocs oferts.

Crida molt l’atenció que es vulgui oferir una vacant a la núm 16, sabent que hi ha persones que van per davant i estan interessats / des per dit lloc. Ens volen vendre que és un procés legal.

‘No ens ho creiem !!!! (Aquest tema s’ha portat al contenciós).

Per què no han canviat el funcionament en les bases de “diplomat en treball social” ?. No els interessa.

Crida molt l’atenció que a les borses no vulguin posar cursos de formació específica i només transversals.

Creiem que no hi ha tanta transparència com ens han venut i segur que no ens equivoquem. No serveix de res anar a les Taula General de Negociació, si després segueixen publicant les bases com els ve de gust “.