El Servei de Cardiología del Hospital La Fe aten prop de 350 pacients per insuficiencia cardíaca en l’ultim any

156
El Departament de Salut València – La Fe desenvolupa des del 2014 un programa d’intervenció precoç després de l’ingrés de casos d’insuficiència cardíaca basat en la infermeria especialitzada, que inclou un seguiment presencial estret durant els tres primers mesos, amb visites educatives iniciades durant l’hospitalització, visites d’infermeria per a l’optimització del tractament farmacològic, i posterior seguiment telefònic fins al primer any.

Durant l’últim any, el Servei de Cardiologia de l’Hospital La Fe ha atès prop de 350 pacients hospitalitzats per insuficiència cardíaca amb un seguiment ambulatori d’una mica més de 570 pacients en consultes específiques per a aquest tipus de patologia.

Concretament, l’activitat del programa d’intervenció precoç després de l’ingrés hospitalari per insuficiència cardíaca ha inclòs un total de 860 actuacions entre visites presencials, valoracions telefòniques o prescripció de tractaments a Hospital de Dia, de manera reglada o anticipades per inestabilització clínica.

Segons el doctor Lluís Martínez Dolz, Cap Servei de Cardiologia de l’Hospital La Fe, “aquest programa d’intervenció ha aconseguit reduir els ingressos hospitalaris i les consultes a urgències. La insuficiència cardíaca és una patologia freqüent, que genera una enorme demanda assistencial, tant en l’àmbit hospitalari com en l’àmbit ambulatori “.

Per aquest motiu, “es fan necessaris els programes d’atenció coordinada amb una gestió més eficient dels recursos, que advoquen per la continuïtat assistencial de la malaltia, i que estiguin centrats en el pacient”, ha afegit Martínez Dolz.

Per avançar en una atenció integral i coordinada d’aquesta malaltia des de tots els àmbits assistencials, s’han desenvolupat iniciatives des del Servei de Cardiologia per afavorir el seguiment compartit dels pacients, mitjançant l’establiment de plans de formació, canals àgils de comunicació i el disseny de rutes assistencials consensuades.

Cal destacar que la insuficiència cardíaca és una patologia freqüent, de prevalença creixent amb l’edat, que arriba a afectar més del 10% de la població major de 75 anys. A més, té una mortalitat elevada i és la primera causa d’hospitalització en majors de 65 anys, amb una taxa de reingrés precoç del 25% i motiu habitual de consulta d’urgències hospitalàries.

Amb l’objectiu de millorar l’atenció al pacient amb aquesta patologia, s’ha celebrat la Primera Reunió d’Insuficiència Cardíaca per a Atenció a Primària i Cardiologia, englobada dins el programa d’integració del Departament de Salut València – La Fe entre Atenció Primària i Atenció Especialitzada.

Durant aquesta trobada, les especialitats de Cardiologia, Atenció Primària i Infermeria han exposat els punts rellevants per millorar aquesta atenció facilitant un fòrum de reunió diari on discutir els problemes assistencials i identificar i desenvolupar les propostes de millora en els circuits d’atenció a aquests pacients en ambdós nivells assistencials.