El servei d’ajuda a domicili de la Vall d’Uixó va realizar en 2014, un total de 4663 hores de suport als ciutadans

525

El servei d’ajuda a domicili va realitzar en 2014 un total de 4.663 hores de suport als ciutadans que per una circumstància familiar, una alta hospitalària o per algun tipus de discapacitat no poden valer-se per si mateixos i necessiten de l’ajuda permanent o temporal.

El 90% de les hores realitzades pel SAD han estat per a persones de la tercera edat i el 10% per a persones amb discapacitat o per famílies.

Pel que fa a les tasques, el 35% han estat de suport domèstic, un altre 35% de suport social i el 20% en neteja o suport físic.

L’usuari mitjà del servei d’ajuda a domicili és un ancià de gairebé 80 anys d’edat que viu sol i que necessita del suport d’aquests auxiliars per desenvolupar accions quotidianes en el seu dia a dia.

Així mateix, Enrique Sanchez (regidor de l’àrea) ha assegurat que “l’objectiu d’aquest servei és que cap persona amb les facultats minvades es trobi a casa sense l’atenció necessària per a realitzar les tasques de la seva vida quotidiana”.

L’Ajuntament de Vall d’Uxó disposa de set auxiliars que es dediquen a realitzar accions com acompanyament al metge, compres, treballs educatius o de neteja perquè els usuaris tinguin una vida en les millors condicions possibles.

Sánchez ha explicat que cada vegada són més les persones que necessiten del suport social i de l’atenció, per això “continuarem amb aquest suport regulat”. Les persones interessades s’han d’adreçar a la regidoria de Serveis Socials perquè “no volem que hi hagi ningú en situació vulnerable i no pugui valer-se per si mateix”.