El PP de Castelló insta a la Generalitat a finançar el transport públic ferroviari

476
El Grup Municipal Popular presentarà una iniciativa, en el pròxim ple del 13 de juliol, per instar a la Generalitat Valenciana a finançar aquells serveis de transport ferroviari que es considerin necessaris per a la millor mobilitat dels ciutadans de la ciutat de Castelló de la Plana i de la província de Castelló.

Els populars recorden que les comunitats autònomes poden assumir determinats serveis com a obligacions de servei públic (OSP) o convenir amb el Ministeri de Foment per a col·laborar en el pagament del dèficit generat pel cost del servei de transport públic ferroviari.

Castelló de la Plana, com a capital de la província de Castelló, s’ha de mantenir especialment ben comunicada per via ferroviària amb el nord i sud de la província, així com amb València. I per a això, s’han de fer les oportunes anàlisis de les necessitats concretes de mobilitat dels ciutadans de la nostra ciutat i de la província de Castelló, i després d’això, s’ha de dissenyar una oferta de transport que doni resposta a les necessitats de mobilitat dels castellonencs .

Actualment el Ministeri de Foment està analitzant els diferents serveis ferroviaris de transport de viatgers per ferrocarril competència de l’Administració General de l’Estat, que estan declarats obligacions de servei públic, a fi d’actualitzar la declaració vigent i aconseguir una millora dels mateixos que afavoreixi la cohesió social i territorial.

I a fi a aconseguir les millors connexions ferroviàries de rodalies, Castelló no només pot i ha de rebre inversions de l’Estat via Ministeri de Foment, sinó que també pot i ha de rebre-les de la Generalitat Valenciana.