El partit judicial de Castelló va arribar l’any passat 2014 a executar una mtjana de 3’50 desnonaments al dia

434

El partit judicial de Castelló que agrupa a menys de 300000 habitants de 37 localitats, va arribar l’any passat al seu punt màxim de desnonaments al executar una mitjana de 3’50 al dia.

Així mateix, el numero de desnonaments que varen dictar els jutges a l’any passat 2014 varen ser un total de 1233 ordres de desallotjament, mentre que en l’any 2013 varen ser 566.

Tan mateix, també es destacable assenyalar, que la major part dels jutgats varen registrar en 2014 menys casos que l’any anterior

Finalment queda comentar, que els jutgats de la ciutat de Castelló han registrat en només dos mesos, un total de 150 peticions cotnra Bankia per la surtida a borsa de 2011.