El Pacte del Grau demanarà al ministeri de foment la transferencia de les competencies en rodalies al Consell de la Generalitat

520

Els grups polítics de Compromís, PSPV-PSOE i Castelló en Moviment han presentat una declaració institucional al ple de l’Ajuntament de Castelló que tindrà lloc el proper dijous 13 de juliol per la qual demanen al Ministeri de Foment la transferència de les competències de les rodalies ferroviàries a la Generalitat Valenciana, dret que preveu l’Estatut d’Autonomia, com s’ha fet amb altres comunitats autònomes.

A més, la declaració institucional també sol·licita a Renfe l’adopció d’una política de preus extraordinària per pal·liar les deficiències del servei de transport de viatgers, que hauria de concretar-se en la bonificació de, almenys, el 50% del cost del bitllet.

I és que la situació del servei de rodalies entre Castelló i València ha patit un greu deteriorament en els últims mesos a causa de les obres del tercer rail. Milers d’usuaris pateixen les molèsties d’unes obres que s’eternitzen i que suposen reiterats retards, cancel·lacions assídues i altres contratemps que han disminuït dràsticament la qualitat del servei.

A més, la reducció del nombre de trens ha estat en només uns anys de 80 a 38 trens en l’actualitat. L’Ajuntament de Castelló ha fet palès el seu malestar per aquesta situació, que ha comportat una pèrdua del 20% de viatgers, usuaris que han de buscar alternatives diàriament. Tot això redunda en un decreixement de l’activitat econòmica.

Finalment, els tres grups municipals demanen al ministeri l’establiment d’un calendari d’obres i posada en servei del Corredor Mediterrani, que inclogui una memòria econòmica per a cada tram, i realitzi les consignacions pressupostàries adequades cada any per al seu compliment.

El Pla de Rodalies 2010-2020, amb una inversió inicial prevista de 3.400 milions d’euros està sense executar i no s’ha licitat cap projecte, per la falta de finançament. Com tampoc s’han aportat els 555 milions d’euros als quals s’havia compromès la Generalitat Valenciana