El nou decret de reconeixement de dependencia del consell amplia la xarxa publica de valoracions

85

El nou decret del Consell pel qual s’estableix el procediment per reconèixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques permetrà ampliar la xarxa pública de valoracions i afavorir la promoció de l’autonomia personal, amb mesures com la que permet la compatibilitat entre serveis.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, durant la roda de premsa que ha ofert per presentar el nou decret del Consell que regula el reconeixement de la dependència i l’accés al sistema públic, que permet “unificar “la normativa autonòmica que existia sobre aquesta matèria i que era” dispersa i infralegal “.

La vicepresidenta, que ha qualificat el text de “pioner a Espanya”, ha informat que el decret regula la xarxa pública de valoracions que, a més dels serveis generals municipals, inclou altres punts, com les residències públiques; els hospitals de mitjana i llarga estada; les unitats de salut mental i les presons.

Aquesta tasca la podrà fer personal amb titulació social o sanitària, que comptin amb l’acreditació per a realitzar aquesta tasca, ha indicat i ha incidit que aquest canvi en la xarxa de valoracions ha permès passar de 17 a més de 400 professionals, només en el àmbit dels serveis municipals, als quals la conselleria destinarà aquest any en el seu pressupost una partida de 52,1 milions d’euros, un 62,17 per cent més que el 2016.

Oltra també ha ressaltat que una altra de les novetats que inclou el decret és la regulació del règim d’incompatibilitats entre serveis, de manera que les persones dependents podran demanar un màxim de dos. D’aquesta manera, ha explicat s’avança en la “promoció de l’autonomia personal, que ha estat aturat durant anys”.

En aquest sentit, ha explicat que, amb aquesta compatibilitat de serveis, per exemple els nens que tinguin assignada una prestació de cuidador o cuidadora en l’àmbit familiar, també podran sol·licitar tenir accés a prestacions per cobrir les teràpies d’estimulació o desenvolupament cognitiu.

Pel que fa als terminis, el decret inclou procediments independents per a les resolucions de grau i del Programa Individual d’Atenció (PIA), que fins ara es dictaminaven en una mateixa resolució, el que provocava retards en els terminis per a resoldre expedients, ja que fins que no estigués aprovada i notificada la proposta del PIA no es podia continuar amb el procés.

El decret preveu també que, en els casos en què les preferències exposades per la persona interessada coincideixin amb l’informe social d’entorn, s’emetrà automàticament la resolució aprovant el PIA, el que agilitarà considerablement els procediments, que podran reduir-se en un període de entre 1 i 2 mesos, segons ha precisat la vicepresidenta, que ha destacat que aquesta situació es dóna en més del 90 per cent dels casos.

Així mateix, el decret regula per primera vegada el procediment de revisió del grau de dependència i els trasllats entre comunitats autònomes, que fins ara no s’havien contemplat en cap normativa.

Millora de serveis

Com a novetats en l’oferta de serveis i prestacions, es contempla la prestació vinculada de garantia, que s’oferirà en els casos en què no es disposi de plaça pública adequada al grau de dependència del sol·licitant o la sol·licitant en un radi de 20 quilòmetres de seu domicili.

En substitució de la plaça pública, s’oferirà la possibilitat de percebre una prestació econòmica vinculada al servei residencial. Està previst que per a l’any que aquesta prestació beneficiï al voltant de 2.000 persones que en aquests moments es troben a l’espera d’una plaça residencial.

A més, s’inclou l’atenció residencial com a servei per a les persones amb diversitat funcional amb grau I reconegut, que fins ara estava exclòs del catàleg de serveis per a la dependència moderada.

La prestació econòmica d’assistència personal inclou una modificació en el nou decret, ja que s’amplia la seva sol·licitud també per a aquelles persones que no estudiïn o treballin, requisit que fins ara era necessari, i que és una manera de treballar també en aquest foment de la autonomia personal, ha explicat la consellera.