El Govern local de Castelló facilita les respostes on el ministeri de Foment ignora les necessitats sobre els Rodalies

478

L’equip de Govern ha facilitat les respostes del Ministeri de Foment en què ignora les reivindicacions de Castelló sobre el servei de Rodalies després d’una pregunta plantejada en la comissió d’estudi de l’àrea de Govern Obert i Participació. L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, reivindica des de fa mesos una solució urgent al col·lapse del servei de Rodalies.

Ajuntament recorda que es va remetre carta l’11 d’octubre al llavors ministre de Foment en Funcions, Rafael Catalá, en la qual es demanaven solucions urgents per al col·lapse de la línia de Rodalies entre Castelló i València. En la mateixa carta, es feia referència a les retencions que diàriament es produïen entre Castelló i València, a l’altura de la Vall d’Uixó, per les obres de condicionament del ferm de l’A-7.

Quatre mesos després, des del Ministeri, (16 de febrer) el secretari general d’Infraestructures sol contestar a la qüestió relativa a l’A-7. No hi va haver resposta per part del Ministeri a la petició de solucions davant el col·lapse de rodalies pel que l’Ajuntament de Castelló es va remetre nova carta el 26 d’abril, dirigida al ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la qual es demanava una reunió urgent.

El 9 de maig el Ministeri envia escrit en el qual no contesta a les qüestions plantejades sobre el col·lapse de la línia de Rodalies i es limita a dir que “el més aviat possible” es donarà cita, cosa que, fins ara, i han transcorregut tres mesos des de la petició, no s’ha aconseguit.

Un mes més tard, i davant les afirmacions rutinàries del Ministeri sense contestar al fons de la qüestió, l’1 de juny des alcaldia es torna a enviar escrit en el qual se sol·licita reunió amb el ministre en què s’adverteix que el col·lapse de la línia de Rodalies està provocant un perjudici econòmic de més d’un milió d’euros al mes, amb conseqüències negatives en l’àmbit personal i professional i amb una notòria pèrdua de la qualitat de vida de les persones que tenen la necessitat d’utilitzar diàriament el servei ferroviari.

Un mes més tard, el 4 de juliol, i després de denunciar la manca de respostes concretes del ministeri a les demandes de l’Ajuntament de Castelló, des del gabinet del ministre responen amb un simple justificant de recepció en què es limiten a dir que “hem donat trasllat als centres directius per la seva oportuna valoració “, sense que, de nou, se’ns doni cita per abordar la problemàtica del col·lapse de la línia de Rodalies.

Finalment, i després d’entregar una carta en mà al ministre, durant una visita a la ciutat de Castelló a la qual a alcaldia es va informar amb tot just 24 hores d’antelació, des ADIF van respondre el 14 de juliol sobre dues qüestions plantejades en l’esmentat escrit relatives al pàrquing de l’estació de Castelló ia la possibilitat d’habilitar una oficina d’informació turística a la pròpia estació.