El Consell obri a la participació ciutadana la futura llei que regularà l’activitat dels lobbies en la Comunitat Valenciana

456

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha realitzat una jornada per presentar la futura llei autonòmica que regularà l’activitat dels lobbies a la Comunitat. El conseller Manuel Alcaraz ha clausurat aquest acte que ha reunit més de 60 persones entre representants d’institucions, entitats, associacions i entitats locals.

Durant la seva intervenció, Alcaraz ha destacat el “caràcter innovador” d’aquest avantprojecte de llei, atès que no existeix legislació a nivell estatal i només tres autonomies l’han desenvolupat, “sent la valenciana l’única que està tramitant en aquests moments una llei específica que reguli el fenomen dels lobbies i que esperem que estigui aprovada abans d’acabar l’any “.

“És una llei -ha continuat el conseller- que incidirà en molts sectors de la societat i aquesta jornada ha permès reunir aportacions molt interessants per poder ser tingudes en compte”.

Alcaraz ha assenyalat que la futura llei de grups d’interès, que ha passat ja pel ple del Consell, es troba en els últims tràmits abans de enviar-se a les Corts i “ve a garantir la transparència en la participació dels lobbies en l’adopció de polítiques públiques i en l’elaboració de projectes normatius, a més de situar els grups d’interès en el lloc que els correspon, dins de l’administració col·laborativa que el Govern del Botànic està impulsant “, ha assegurat el conseller qui també ha fet una crida : “Necessitem còmplices per desenvolupar les noves lleis que avancen en la regeneració democràtica i recuperar la credibilitat de la ciutadania en les institucions”.

El lobbisme és un mitjà perquè sectors de la societat traslladin els seus posicionaments, preocupacions i arguments als representants polítics ia les persones responsables de l’administració pública, amb la intenció d’influir legítimament en l’adopció de polítiques públiques i en l’elaboració dels projectes normatius que duc a terme la Generalitat.

En qualsevol cas, es tracta d’una nova eina de participació, amb la qual es persegueix millorar la qualitat de les normes, aprofundir en les pràctiques que defineixen el bon govern i facilitar la resolució de conflictes abans de l’aprovació de les normes.

Principals aspectes de la futura llei de lobbies

L’avantprojecte de llei que regularà l’activitat dels lobbies a la Comunitat fa efectiva la identificació pública de les activitats que desenvolupen els grups d’interès a través d’un registre caràcter electrònic, administratiu, gratuït i obligatori. D’aquesta manera, la ciutadania podrà accedir a la informació sobre l’activitat i influència dels grups d’interès en les seves relacions amb l’administració.

D’altra banda, la futura norma regula un codi de conducta per als lobbies, a més de sistemes de control i fiscalització de la informació registral.

El nou text normatiu contempla el que es denomina “empremta normativa” referida a la publicitat dels contactes que l’administració de la Generalitat manté amb els lobbies durant l’elaboració dels avantprojectes de llei i els projectes de decret, assegurant així que la influència de aquests grups en la confecció de les normes sigui transparent i no desproporcionada.

Altres de les línies que estableix l’avantprojecte de llei és la possibilitat que certes normes, com avantprojectes de llei i decrets del Consell, puguin ser negociades amb els lobbies, sense que això substitueixi la participació ciutadana i el tràmit d’audiència, que preveu la normativa vigent.

Finalment, també recull un règim sancionador específic en la matèria i tipifica els fets que es consideren infracció per la sala principal, càrrec i empleat públic, i les sancions que poden suposar.

Anàlisi activitat lobbies

Durant la jornada, s’ha tractat, al seu torn, d’explicar i donar les claus de la futura llei que regularà les actuacions dels grups d’interès davant els poders públics a la Comunitat com a forma de participació.

La conferència inaugural, ‘Els grups d’interès i la seva regulació’, l’ha realitzat el professor de Dret Constitucional de la Universitat Complutense de Madrid Rafael Rubio, presentat per la directora general de Transparència, Aitana Mas. Rafael Rubio ha assenyalat que “els lobbies influeixen en els poders públics mitjançant activitats com l’intercanvi d’informació o la pressió mediàtica”.

En aquest sentit, ha afegit que “regular la figura del lobby suposa que els ciutadans puguin influir en la seva activitat sense que estigui lligat a accions ocultes o l’amiguisme”, ha explicat el professor de la Complutense.