El consell colabora amb els jutges i els ajuntaments per a actuar en els supostos de vulnerabilitat com a consecuencia d’un desnonament

87

El Ple del Consell ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració subscrit entre la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, el Consell General del Poder Judicial i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies sobre la detecció de supòsits de vulnerabilitat com a conseqüència del desnonament de l’habitatge familiar.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, que “es tracta que les persones en situació d’especial risc d’exclusió i vulnerabilitat tinguin una resposta de les administracions sensible i adequada, perquè l’administració ha d’estar al servei de les persones “.

D’aquesta manera, tots els organismes implicats col·laboraran en la creació d’un protocol d’actuació en aquells supòsits que, amb motiu d’un desnonament derivat d’un procediment d’execució hipotecària o per falta de pagament del lloguer, l’autoritat judicial tingui coneixement d’una situació d’especial vulnerabilitat o exclusió social per als quals sigui necessària la intervenció de la xarxa assistencial de la Generalitat.

En aquests casos, el jutge ha de comunicar aquesta circumstància als serveis socials autonòmics o l’ajuntament de la localitat on resideixin les persones afectades perquè rebin ajuda i, si es compleixen els requisits, puguin ser beneficiats d’un programa de reallotjament d’afectats per execucions hipotecàries al parc públic d’habitatges de la Generalitat.

El conveni estableix també que els ajuntaments valencians, a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, participin en l’intercanvi d’informació referida a l’estructura dels programes d’assistència social que cada un disposi.

Contractació de 169 places assistencials en centres de drogodependències

D’altra banda, el Consell ha aprovat la contractació de 169 places assistencials en centres de drogodependències i altres trastorns addictius per un valor estimat de 20.444.424 euros.

Del total de places assistencials, 145 corresponen a centres de comunitats terapèutiques (CT), és a dir, centres residencials que tenen com a funció la deshabituació i rehabilitació dels malalts drogodependents o amb altres trastorns addictius, així com l’aprenentatge d’habilitats, actituds i valors per a la seva incorporació social.

Altres 12 places pertanyen a habitatges de suport al tractament (VAT), que són recursos residencials on es porta a terme un intervenció psicosocial i educativa de suport al tractament durant tot el procés de deshabituació del pacient.

Finalment, les 12 places restants es troben en habitatges de suport a la Incorporació social (ANEU), o recursos residencials on es realitza una intervenció socioeducativa dirigida a donar suport al tractament en la fase d’incorporació social o laboral.

En la present convocatòria, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha introduït com a novetat la contractació de places específiques per a dones amb una comunitat terapèutica i amb dos habitatges de suport, en què es prioritzaran l’entrada a dones víctimes de maltractaments, ja que entre les dones amb addiccions, la incidència de la violència de gènere triplica la mitjana.

Finalment, cal ressaltar que aquestes places assistencials comporten, a més, la creació de 50 llocs de treball, majoritàriament a temps complet.

Integració sociolaboral de les persones amb diversitat funcional

El Ple del Consell ha autoritzat al SERVEF la concessió de dues subvencions per valor de més de 2,5 milions d’euros per fomentar l’ocupació de persones amb diversitat funcional. Es tracta de l’entitat Talent i Experiència, que obté prop d’1,5 milions d’euros, i el Centre Especial de Treball Dr. Scheneider, la subvenció ascendeix a una mica més d’un milió d’euros.

Referent a això, la vicepresidenta ha recalcat que “la integració soci laboral d’aquestes persones és una prioritat del Consell, tant en centres especials d’ocupació com a la resta d’empreses”.

Aquests ajuts formen part d’un programa de subvencions del SERVEF que pretén afavorir la integració sociolaboral de les persones amb algun tipus de discapacitat en Centres Especials de Treball (CET) i enclavaments laborals. El muntant total d’aquests ajuts és de de 19 milions d’euros. Aquestes dues subvencions, en concret, han de ser aprovades pel ple del Consell en superar el milió d’euros.

Aquests ajuts possibilitaran subvencionar el 50% del Salari Mínim Interprofessional de les persones amb diversitat funcional contractades en els CEE i permetran donar suport l’ocupació de més de 7.000 treballadors amb discapacitat o diversitat funcional a la Comunitat Valenciana.