El Comité Científic del IV Congrés Magdalener s’ha reunit per tal d’avançar en el corpus temàtic del conclave

492

El Comité Científic del IV Congrés Magdalener s’ha reunit per tercera vegada, a fi d’avançar en el corpus temàtic del congrés, en les eines de participació i en l’estratègia i de difusió del fòrum fester, mentre s’espera la constitució des del Patronat de Festes del Comité Tècnic.

El Comité Científic ha aprofundit en la redacció dels epígrafs que han de concretar els blocs temàtics del congrés, unes indicacions orientatives que han de facilitar i promoure la presentació de comunicacions per part de la ciutadania. Formen part d’aquest ampli corpus de temes suggerits pel Comité Científic temes com ara la Junta i el Patronat de Festes, la sostenibilitat econòmica, els símbols i protocols de la festa, el programa d’actes i els espais urbans o l’impacte de les festes en la imatge de la ciutat de Castelló, entre moltes altres qüestions.

El comitè científic ha treballat també en la memòria de necessitats per a la plataforma en línia des de la qual s’ha d’articular la participació de la ciutadania en general i dels congressistes en particular, una plataforma que ha de permetre tant la difusió d’informació (dates, horaris, llocs…) i de documentació (bases, criteris de participació, ponències) com la presentació de comunicacions, esmenes o ponències alternatives i, sobretot, ha de possibilitar la inscripció de congressistes.

Pel que fa a la divulgació i promoció de la participació, els membres del comitè científic han acordat els termes en els quals sol·licitaran aviat la creació d’un logotip que identifique l’esdeveniment, i han començat a treballar en un mapa de públics o segments socials als quals caldrà adreçar-se directament per tal d’animar-los a participar mitjançant la redacció i enviament de comunicacions.

Els cinc membres del Comitè Científic i el coordinador tècnic del IV Congrés Magdalener continuaran els treballs d’organització el pròxim dilluns.