El 90% de les mort per cancer de pulmó en homes i el 71% en dones son atribuibles al consum de tabac

123

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha recordat que els fumadors tenen més risc de desenvolupar càncer pulmonar, també els fumadors passius, i ha explicat que a la Comunitat Valenciana, el 90% de les morts per càncer de pulmó en homes i el 71% en dones majors de 35 anys són atribuïbles al consum de tabac, “la major causa prevenible en aquest tipus de càncer”.

Coincidint amb la commemoració, el 17 de novembre, del Dia Internacional del Càncer de Pulmó, la consellera ha explicat que el càncer de pulmó és el tercer més freqüent a la Comunitat Valenciana després de l’colorectal i el de mama. Per sexes, és el segon més comú en homes (14,5%) i el quart en dones (4,8%). Per grups d’edat, s’observa que el diagnòstic de càncer pulmonar en dones assoleix màxims a partir dels 55-59 anys i en homes als 75-79 anys.

Segons les dades de què disposa el Servei d’Estudis Epidemiològics i Estadístiques Sanitàries de la Direcció General de Salut Pública, el càncer de pulmó és, globalment, la quarta causa general de mort a la Comunitat. Per sexes, és la segona causa de morts en homes (8,8%) i la vuitena en dones (2,2%). No obstant això, subratllen que a Espanya ia Europa el càncer de pulmó representa la primera causa de mort per càncer.

La direcció general va analitzar recentment el període 2000-2014 per a la Comunitat i ha constatat una disminució progressiva de la mortalitat per càncer de pulmó en homes en termes relatius, però un augment progressiu en dones. Un exemple: De les 190 morts per càncer de pulmó en dones registrades l’any 2000 es va passar a 439 el 2012, 427 el 2013 o 456 en 2014.

Pel que fa a la supervivència, el càncer de pulmó presenta una de les supervivències més baixes a la Comunitat. En concret, als 5 anys es constata una supervivència relativa d’un 14% en dones i un 12% en homes (a Espanya aquesta supervivència és del 10,7%, ia Europa de l’13%).

Taxes per sexe i per edats

La taxa d’incidència del càncer de tràquea, bronquis i pulmó en dones és de 22 casos per cada 100.000 habitants a la Comunitat (32 el d’úter, 43 el de còlon i 120,7 el de mama). És a partir dels 55 anys quan es registra una major incidència en les dones, que es manté fins i tot en al cas de les majors de 85 anys. La taxa en 2007 era de 13,4 casos per 100.000 habitants, el que confirma l’evolució a l’alça.

En el cas dels homes, la taxa d’incidència en tràquea, bronquis i pulmó és de 101,3 casos per cada 100.000 habitants, només superada per la de còlon, recte i anus (101,8) i per davant del de pròstata ( 93), bufeta urinària (84,7) o ronyó (24). En els homes la taxa comença a créixer més a partir dels 60 anys, si bé el pic més alt es registra cap als 75 anys. La taxa el 2007 a home era de 101,4 casos per 100.000 habitants